AktualnościKIERMASZ WIELKANOCNY

Dyrektorzy placówek oświatowo – wychowawczych,
członkowie lokalnych stowarzyszeń
z terenu gminy Działoszyn.


„...Wielkanoc już puka do naszych drzwi, więc się do niej przygotujmy i co nam się podoba kupujmy. Zapraszamy więc Goście i Widzowie mili, żebyście do nas przybyli. Chcielibyśmy, aby te spotkanie w pamięci pozostało, a to co na stoiskach do kupna zachęcało. Jak mówią w piśmie uczeni: naród żyje i zwalczyć się nie daje, dopóki język swój zna i swe obyczaje. Zwyczaje mamy piękne, gdy się je przenika z każdego morał wypływa i zdrowa logika: wszystkie z Bogiem związane, człowiekowi przyjazne i pomocne, a bez ozdób smutne będą święta wielkanocne…”.

Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie organizuje Kiermasz Wielkanocny. Celem Kiermaszu jest promowanie – poprzez wystawy, degustacje, pokazy, kiermasze, stoiska informacyjne:
– lokalnych i regionalnych tradycji, zwyczajów i dziedzictwa kulturowego związanego ze Świętami Wielkanocnymi;
– produktów tradycyjnych oraz opartej na nich przedsiębiorczości;
– wyrobów rękodzieła i sztuki ludowej związanych z Wielkanocą;
– produktów rolnictwa ekologicznego.
Zapraszamy lokalne stowarzyszenia, twórców ludowych, rzemieślników i rękodzielników, rolników i przetwórców ekologicznych, gospodynie i Koła Gospodyń Wiejskich do zgłaszania swojego uczestnictwa w wielkanocnym kiermaszu.

Kiermasz proponujemy przeprowadzić w dwóch różnych terminach: w dniu 21.03.2015 roku – sobota oraz w dniu 28.03.2015 roku - sobota.

W pierwszym terminie tj. 21.03. Kiermasz odbędzie się w Miejsko – Gminnym Domu Kultury przy ulicy Narutowicza 26A. Kiermaszowi towarzyszyć będzie XIII Regionalny Festiwal Wokalny „ Warta – Song”, pokaz grup tanecznych oraz pokaz tańca towarzyskiego.
W drugim terminie tj. 28.03. kiermasz odbędzie się na placu przed budynkiem Urzędu Gminy przy ulicy Piłsudskiego.
Zgłoszenia telefoniczne, osobiście lub drogą e-mailową do dnia 9 marca 2015 roku.

Dyrekcja i pracownicy MGDK


Wszelkich informacji udziela Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie - tel. 43 84 13 541,
kinowarta1@o2.pl


Warta Song 2015REGULAMIN

I. Organizatorzy
- Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn,
- Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie.

II. Honorowy patron festiwalu:
- Cementownia „ Warta” S.A. w Trębaczewie

III. Sponsorzy festiwalu
- Cementownia „ Warta” S.A. w Trębaczewie
- Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
- Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie
- Lokalna Grupa Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty

II. Cele imprezy

1. Prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego solistów.
2. Promowanie laureatów konkursu.
3. Konfrontacja umiejętności i dorobku artystycznego instruktorów muzycznych i nauczycieli muzyki.

III. Termin, miejsce i charakter Festiwalu

Festiwal odbędzie się w dniu 21. 03.2015 r. (sobota) o godz. 16. 00 w sali widowiskowej MGDK w Działoszynie ul. Narutowicza 26 a.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostaną przeprowadzone eliminacje wstępne. O eliminacjach uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
Festiwal jest imprezą o charakterze regionalnym.

IV. Uczestnicy

1. Wyłącznie soliści typowani przez: szkoły, domy, ośrodki i kluby kultury oraz inne placówki.
2. Uczestnicy podzieleni będą na następujące grupy wiekowe:
a) 10 – 13 lat klasy IV – VI szkoła podstawowa
b) 14 – 16 lat klasy I – III gimnazja
c) 17 - 21 lat
W festiwalu nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji (Grand Prix, I miejsca)

V. Główne zasady uczestnictwa

1. Podczas finału każdy wykonawca prezentuje 1 polską piosenkę.
2. Dopuszcza się dowolny rodzaj i styl muzyki (za wyjątkiem disco polo).
3. Repertuar nie może być zmieniany w trakcie trwania imprezy.
4. Uczestnicy zapewniają sobie własny akompaniament :
- zarejestrowany na płycie CD
- dopuszcza się akompaniament 1 osobowy np. pianino, gitara, skrzypce, akordeon, flet.
soliście nie może akompaniować sekcja rytmiczna

VI. Ocena i nagrody

Jury oceniające solistów, będzie brało pod uwagę następujące kryteria: warsztat wokalny, interpretację piosenek, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.
W wyniku oceny jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej, nagrodę Grand – Prix Festiwalu oraz nagrodę publiczności. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa. Przewidziane są również imprezy towarzyszące m.in. Kiermasz Wielkanocny.

VII . Przepisy ogólne

1. Uczestnicy zakwalifikowani do finału wnoszą akredytację w wysokości 20 zł od osoby (płatne w dniu festiwalu).
2. Uczestnicy, instruktorzy oraz osoby towarzyszące przybywają na koszt własny lub instytucji delegującej.
3. Organizator zapewnia nagłośnienie. Nie zapewniamy sprzętu nagłaśniającego dla instrumentów akompaniujących soliście.
4. Niespełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika z Festiwalu.
5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury.
6. Wszyscy uczestnicy zgłaszają się minimum pół godziny przed rozpoczęciem Festiwalu.
7. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 1marca 2015 r. na adres:

MIEJSKO-GMINNY DOM KULTURY
ul. Narutowicza 26 a
98 – 355 Działoszyn
tel. 0(43) 84 13 541 e-mail : kinowarta1@o2.pl

Iwona Mordalska - dyrektor MGDK
Julita Bociąga - instruktor


Tutaj można pobrać karte uczestnictwa XIII Festiwalu "WARTA-SONG"


Wszelkich informacji udziela Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie - tel. 43 84 13 541,
kinowarta1@o2.plWszelkich informacji udziela Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie - tel. 43 84 13 541,
kinowarta1@o2.pl


Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie


Wszelkich informacji udziela Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie - tel. 43 84 13 541,
kinowarta1@o2.pl


Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie

FERIE ZIMOWE Z MIEJSKO - GMINNYM DOMEM KULTURY W DZIAŁOSZYNIE.sale MGDK przy ul. Narutowicza 26 A w Działoszynie

Poniedziałek 2.02.2015 godz.10.00 – 13.00
„ Rozwijamy pasję zabijamy nudę” - zajęcia taneczne grup z MGDK grupa starsza godz. 10.00 – 12.00, grupa młodsza godz.12.00 – 13.00
„ Bajkowe zajęcia plastyczne”.

Wtorek 3.02.2015 godz. 10.00 – 13.00
"Łamigłówki mądrej główki" – uczestnicy zajęć rozwiązywać będą logiczne zagadki, rebusy, łamigłówki.
Zajęcia komputerowe pt.”Mistrz szybkiego pisania na klawiaturze” – uczestnicy zajęć będą przepisywać krótki tekst. Zwycięży ten kto najszybciej wykona zadanie.
"Bezpieczne ferie" - zabawy z farbami. Wykonywanie plakatów na dużych formatach.

Środa 4.02.2015 godz. 10.00 - 13.00
„Raj łasucha” – warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy przygotowują swoje ulubione dania (proponujemy andruty lub warzywno – owocowy raj).
Zajęcia plastyczne – „Moje miasto” – budujemy makietę Działoszyna (lub innej miejscowości) z kartonów. Wykonane prace będą prezentowane na wystawie w MGDK.
Zabawy muzyczno – rytmiczne.

Czwartek 5.02.2015 godz. 14.00 – 18.00
Godz. 14:30 Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Zajęcza chatka” w wykonaniu artystów teatru z Krakowa - WSTĘP BEZPŁATNY
16:00 Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci - WSTĘP BEZPŁATNY - WYMAGANE ZAPISY - obowiązkowo

Poniedziałek 9.02.2015 godz. 10.00 - 13.00
„ Rozwijamy pasję zabijamy nudę” - zajęcia taneczne grup z MGDK grupa starsza godz. 10.00 – 12.00, grupa młodsza godz.12.00 – 13.00

Wtorek 10.02.2015 godz. 10.00 - 13.00
Konkurs „Mały Masterchef czyli najmłodsi gotują”– uczestnicy przygotowują zimne przekąski. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
Scena dla młodych - Mini Playback Show – uczestnicy zabawy naśladować będą swoich ulubionych idoli wielkiej sceny oraz prezentacje talentów ( wokalny, taneczny, aktorski itp.). Dla uczestników przewidziane są nagrody. Gry i zabawy muzyczno – taneczne.

Środa 11.02.2015 godz. 10.00 - 13.00
Warsztaty teatralne pt. „Sami tworzymy spektakl”.
Spotkanie z funkcjonariuszami Policji.

Czwartek 12.02.2015 godz. 10.00 - 13.00
Jak dziś powstaje gazeta, kim jest redaktor i jak wygląda jego praca – warsztaty twórcze z redaktorami gazety Kulisy Powiatu.
Gry i zabawy muzyczno – taneczne.

Piątek 13.02.2015 – godzina do ustalenia
Koncert zespołu rockowego „Paranoya” z towarzyszeniem sekcji dętej.
Dokładne informacje znajdą się na stronie internetowej www.mgdkdzialoszyn.pl
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt. tel. 43 84 13 541 lub 530 712 199
E mail: kinowarta1@o2.pl lub kontakt osobisty


Wszelkich informacji udziela Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie - tel. 43 84 13 541,
kinowarta1@o2.pl